O mne

Znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Odbor 37 00 00 - Stavebníctvo, odvetvie: 37 10 02 - Oceňovanie nehnuteľností, 37 07 00 - Poruchy stavieb